Dialoog en thema’s

Inherent aan onze strategie (van afvalinzamelaar naar afval- en grondstoffenbedrijf) is dat we visie, ideeën, kennis en kunde delen, en zo mogelijk samen optrekken. We willen intensiveren en innoveren met als doel de circulaire economie te versnellen. Vanzelfsprekend begint dit in onze eigen onderneming.

Stakeholders Vorm (en frequentie) Inhoud
Medewerkers Persoonlijk contact (dagelijks) Van strategie tot operationele afstemming en arbeidsvoorwaarden
Toolboxmeetings (periodiek) Operationele afstemming, veiligheid, milieu
Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (tweejaarlijks)
Samen SUEZ (personeelsmagazine, periodiek) Strategie, thema’s, nieuws
Intranet (portal voor medewerkers) HR-informatie, Nieuws over SUEZ
SUEZ in Beeld (managementinformatie, tweewekelijks) Nieuws uit andere media over SUEZ
Narrowcasting op locaties (continu) Nieuws, veiligheid
Bordmededelingen op locaties (ad hoc) Divers
Organisatiemededelingen (vanuit directie, ad hoc) Divers
Salesdagen (voor salesmedewerkers, periodiek) Strategie en resultaten
Cultuurprogramma (geīntegreerd programma, continu) Strategie, ambities, kernwaarden
Introductiedag voor nieuwe medewerkers (periodiek) Organisatie en kernwaarden
SUEZ Cup (2017, eens per jaar) Sportdag, teambuilding
Facebook (besloten groep) Divers
Digitale nieuwsbrieven vanuit afdelingen (periodiek) Divers
Locatiebezoeken (safety visits hoger management, periodiek) Veiligheid en dagelijkse gang van zaken
Jong SUEZ (periodiek) Strategie en dagelijkse gang van zaken
Interne nieuws app Nieuws over SUEZ
Trainingen en opleidingen Managementontwikkelprogramma, trainingen veiligheid, trainingen divers
Directie en hoger management Centraal overleg Country Board (periodiek) Strategie, beleid, operatie, nieuwe klanten
Centraal overleg Extended Management Board (periodiek) Strategie, beleid
Persoonlijk contact Resultaten, uitwisseling informatie
Bilateraal overleg Innovatie, projecten
Afdelings- en teamoverleg Divers
Werkgroepen

 

Divers
Ondernemingsraad (6 keer met de directie) Beleid, wet- en regelgeving, veranderingen
Ambassadeursgroep (dwarsdoorsnede interne medewerkers, periodiek) Strategie en implementatie
(Potentiële klanten) Persoonlijk contact (dagelijks en/of frequent) Duurzame afvalverwerking
Social media Circulariteit
Websites (corporate en marketing) Divers
Online klantenportal Service ondersteuning contractafhandeling
Webshops Servicekanaal/ bestelmodule
Nieuwsberichten Divers
Rondleidingen (frequent) Divers, gemiddeld 3 rondleidingen per week in de sorteerinstallatie voor PMD-afval in R’dam, op regelmatige basis bij Afvalenergiecentrale ReEnergy en op diverse verslaglocaties in het land
Rediscover 2016 (tweejaarlijks) Duurzaamheid
Rond-de-tafel-gesprekken (periodiek) Duurzaamheid
The Green Quest (i.s.m. FD/BNR, 1x per jaar) Duurzaamheid
Klanttevredenheidsonderzoek (2017, tweejaarlijks) Afstemming en verduurzaming
Klachtenprocedure (continu) Klachtenafhandeling
Omwonenden van
locaties
Persoonlijk contact (frequent)
Buurtoverleg (periodiek)
Informatiebijeenkomsten (naar behoefte)
Eventuele overlast, veranderingen in de operatie, nieuwe activiteiten
Leveranciers Persoonlijk contact Samenwerking, afstemming
Leveranciersbeoordeling (Supplier Selection & Evaluation) Duurzaamheid
Afnemers, verwerkers en partners Persoonlijk contact (dagelijks)
Projectgroepen (periodiek)
Operationele afstemming, circulaire toepassingen, innovatie
Branche Werkgroepen, commissies, congressen en conferenties in nationaal en Europees verband (periodiek) Beleid, ontwikkelingen en trends
Brancheorganisaties (Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, MKB Nederland, MVO Nederland) Beleid, ontwikkelingen en trends
Vakbladen (periodiek) Nieuws
Overheid (landelijk en lokaal) en NGO’s Commissies, stuur- en werkgroepen, Green Deals, Grondstoffenakkoord (periodiek) Landelijk Afvalstoffenplan, import, heffingen, verslaglegging, binnenstedelijke logistiek, circulaire economie, gevaarlijk afval, reiniging, afvalinzameling en –scheiding
(Vak) pers Persberichten (periodiek) Verkeersveiligheid, resultaten, nieuwe projecten/joint ventures
Interviews (ad hoc) Visie, strategie en resultaten