Prestaties in kringlopen en opwekking

Afval is grond- of brandstof. Om tot hoogwaardig hergebruik te komen, brengen we onze kringlopen zo goed mogelijk in kaart en schetsen we de prestatie van onze installaties. Hieronder hebben we deze in kaart gebracht:

Kringloop plastics
(en metalen en drankverpakkingen)

Kringloop papier

Kringloop hout

Kringloop gevaarlijk afval

Prestaties ReEnergy

Onze afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal had een lastig jaar. Een van de twee lijnen was als gevolg van een storing zeven weken uit bedrijf. Hieronder ziet u het overzicht van relevante cijfers (prestaties).

 

2017 2016
Aanvoer 321.152 ton 347.355 ton
Doorzet 319.550 ton 343.335 ton
Productie E 219.253 MWh 271.179 MWh
Eigen verbruik E 31.303 MWh 37.089 MWh
Inkoop E 1.353 MWh 1186,3 MWh
Levering E 189.303 MWh 235.352 MWh
Levering W 27.062 MWh
of 94,4237 Tj
98,24911 TJ
of 27.291 MWh
De warmte werd geleverd aan de naastgelegen tuinder (97%) en aan een school (3%)

Beschikbaarheid installatie
2017 2016
Lijn 1 93% 93%
Lijn 2 75% 97%
Totaal 84% 95%
Turbine 93% 98%