Schets van de onderneming

SUEZ Recycling & Recovery geldt in Nederland als toonaangevend in afval- en grondstoffenmanagement. We zetten ons in voor het terugwinnen van grondstoffen voor nieuwe toepassingen en gebruik. We sluiten ketens en werken zo gedreven aan het vergroten van de circulaire economie.

Van oudsher bestaan onze kernactiviteiten uit de inzameling en verwerking van het afval van huishoudens, bedrijven en instellingen. Vanuit deze basis zijn we bij uitstek gepositioneerd voor een relevante rol in de circulaire economie. Met klanten werken we concreet aan het voorkomen van afval, terwijl we afvalstromen zoveel mogelijk als grondstoffen terugbrengen in kringlopen. Wat dat laatste betreft, heeft SUEZ in Nederland een leidende of regisserende rol in de kunststof, hout- en papierketens. Daarnaast bieden we oplossingen voor kleinere, specifieke afvalstromen, waaronder gevaarlijk afval.

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands maakt deel uit van SUEZ, een internationaal industrieel en dienstverlenend concern dat innoverende en duurzame oplossingen aanbiedt op het gebied van afval, energie, water en milieu.

Wat doen we voor wie?

In Nederland maken zo’n 80.000 bedrijven en instellingen gebruik van onze diensten. Daarnaast verzorgen we – voor gemeenten – de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van bijna 4 miljoen inwoners.

Naast de inzameling van gescheiden afvalstromen, zoals glas, hout, metaal, plastic, folie en papier, gaat het om gemengde stromen, zoals (grijs) restafval, algemeen bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Een deel van deze stromen vindt, via recycling en hergebruik, de weg terug in de kringloop. Een ander deel benutten we voor de opwekking van duurzame energie in onze eigen afvalenergiecentrale in Roosendaal of via vergelijkbare installaties van partners. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in kleinere, specifieke afvalstromen; van gevaarlijk afval tot vertrouwelijke documenten en afval uit de medische sector. Bovendien beschikken we over een onderneming die gespecialiseerd is in beheer en onderhoud van rioleringen en vetputten.

Steeds meer ondersteunen we klanten bij hun afval- en grondstoffenmanagement, aan de hand van advisering en praktische (soms innovatieve) oplossingen. We streven dan onder meer naar preventie, het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen en het scheiden van grondstoffen in bedrijfsprocessen.

Meer SUEZ

Met de SUEZ-ondernemingen in België/Luxemburg en Duitsland vormen we het samenwerkingsverband SUEZ Benelux & Germany. In dit verband werken specialisten nauw samen op projecten, onder meer op het gebied van IT, veiligheid en innovatie, en vooral material resource management.

Met SUEZ Treatment Solutions werken we aan een gezamenlijke propositie op het gebied van afval en water voor gemeentelijke en industriële opdrachtgevers.